Freelancers

FREELANCERS

juridisch secretariaat


Sinds 2009 werk ik samen met freelancers die ondermeer vertrouwd zijn met het uittypen van dictaten.


Dit kan gaan van algemene briefwisseling tot dagvaardingen, conclusies, PVVV, ingebrekestellingen, ereloonstaten, enz.


Ofwel levert u de dictaten aan via mail en zenden wij u deze in een word-document terug ofwel verwerken wij alles rechtstreeks op uw server.


Wij zijn vertrouwd met de specifieke juridische programma’s zoals Toga, Kleos en Dlex.


Of u op onze diensten beroep wenst te doen voor enkele uren per week of per maand, aan u de keuze, wij stellen ons flexibel op en verzorgen al uw dictaten binnen de 24 uur, tenzij anders overeengekomen.


Aarzel zeker niet contact op te nemen voor meer informatie of indien u graag referenties wenst.
Werkwijze en overeenkomsten


Als opdrachtgever onderschrijft u een samenwerkingsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur met DCAS Comm.V.


Bovendien onderschreef DCAS Comm.V. met alle freelancers waarmee zij samenwerkt een overeenkomst conform de GDPR-verplichtingen.


Alle informatie en gegevens die door ons worden verwerkt, worden verwerkt met de meeste discretie en binnen alle vertrouwelijkheid.  Alle gebruikte gegevens worden na verwerking onmiddellijk verwijderd en niet bewaard.


algemeen secretariaat


Hebt u iemand nodig voor :


- directiesecretariaat

- algemene administratie

- receptie/onthaal

- klassement

- HR-administratie


voor tijdelijke opdrachten op korte en lange termijn, ook hiervoor kan u op onze diensten beroep doen.


Tarieven

Wij werken via een uurtarief, dat bij aanvang van elke opdracht onderling wordt overeengekomen.  Op dit uurtarief is een BTW verschuldigd van 21 %.

Indien wij ter plaatse komen, wordt een kilometervergoeding aangerekend van 0,3573 EUR of de kostprijs van het openbaar vervoer.

De facturatie gebeurt op het einde van iedere maand en facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum.

U ontvangt bij deze factuur een gedetailleerd overzicht van de werkelijk gepresteerde uren en gefactureerde tijd.